Microsoft-Sweden Free Events

IT camp: Windows 8 för företag (Sv)
Välkommen till ett IT Camp som fokuserar helt på vad Windows 8, gärna i kombination med Windows Server 2012 och System Center 2012, kan göra för dig och din organisation!
Målgruppen för detta IT Camp är IT-tekniker som vill lära sig att implementera Windows 8 på smartast och mest effektiva sättet. Efter avslutat IT Camp är målsättningen att du ska ha en god förståelse för den nyttan Windows 8 kan göra i din organisation.

Dagen kommer att gå igenom följande ämnen:

·         Bring Your Own Device – hantering av olika enheter, telefoner, plattor, etc.
·         Work Folders och Workplace Join – låt dina användare komma åt organisationens filer säkert och effektivt från flera olika enheter
·         Windows To Go – Förvandla valfri PC till en säker företags-PC
·         Direct Access – Nyheter och förbättringar!
·         App-V – Virtualiserade applikationer.
·         Windows Store Apps – Hur du kan hantera och styra över dina användares tillgång till Windows Store Apps.
·         Intune och Configuration Manager – Hantera din användare och enheter med våra olika administrationsverktyg
·         VDI – Förbättringar i Windows Server 2012 R2
·         Utrullning – Med MDT, Configuration Manager och Windows Server
·         Säkerhet, backup och restore

Säkra din plats idag:
No comments:

Post a Comment